Onze website, Gamemarkt.nl, respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site. We verzamelen enkel persoonlijke gegevens van onze gebruikers om hen beter van dienst te kunnen zijn en om onze diensten te verbeteren.

De volgende gegevens worden verzameld:

  • Naam
  • E-mailadres

Deze gegevens worden verzameld om contact met onze gebruikers op te kunnen nemen, om aanvragen te kunnen verwerken en om onze diensten te kunnen verbeteren.

We delen deze gegevens alleen met derde partijen als dit nodig is om onze diensten te kunnen verlenen. Onze partners zijn verplicht om de gegevens te beschermen en deze alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn.

We bewaren de gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Gebruikers hebben te allen tijde het recht om hun persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking. Als u vragen heeft over onze privacyverklaring of